Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

nieodwzajemnione
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
nieodwzajemnione
Reposted fromjasminum jasminum viawszystkodupa wszystkodupa
nieodwzajemnione
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued

May 30 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaawakened awakened
nieodwzajemnione
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
nieodwzajemnione
Reposted fromjasminum jasminum viadotkliwie dotkliwie

May 27 2019

nieodwzajemnione
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

May 23 2019

nieodwzajemnione
6585 6867
Reposted fromcouples couples viaawakened awakened
nieodwzajemnione
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasweetnothingg sweetnothingg

May 21 2019

nieodwzajemnione
5949 8332 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
nieodwzajemnione
potrzebuj mnie.
— ..
nieodwzajemnione
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viatobecontinued tobecontinued

May 17 2019

nieodwzajemnione
nieodwzajemnione
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued

May 13 2019

nieodwzajemnione
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
nieodwzajemnione
3184 e49a 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued

May 10 2019

nieodwzajemnione
4585 2082
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued

May 07 2019

nieodwzajemnione
Istnieją dwa podstawowe rodzaje samotności: samotność wynikająca z tego, że nie znalazło się nikogo do kochania, i samotność wynikająca z tego, że zostaliśmy pozbawieni kogoś, kogo kochaliśmy. 
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

May 05 2019

nieodwzajemnione
Najbardziej boli nie pożegnanie, tylko dziura, z którą zostajesz.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl