Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

nieodwzajemnione
nieodwzajemnione
6119 3f79
Reposted fromcalifornia-love california-love
nieodwzajemnione
nieodwzajemnione
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
nieodwzajemnione

March 23 2017

nieodwzajemnione
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viasweetnothingg sweetnothingg
najbardziej bolesną rzeczą w życiu jest przestać rozmawiać z kimś, z kim kiedyś rozmawiało się codziennie
— (via tarczarojax)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasweetnothingg sweetnothingg
nieodwzajemnione
2627 6b3c

March 13 2017

nieodwzajemnione
0313 0d8f
nieodwzajemnione
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
7619 5747
Reposted fromLittleJack LittleJack vianezavisan nezavisan
nieodwzajemnione
samotność najbardziej boli wieczorami.
nieodwzajemnione
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued

March 10 2017

nieodwzajemnione
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.

March 08 2017

nieodwzajemnione
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity viadepresja depresja
nieodwzajemnione
 Całe życie się odchudzasz, próbujesz o siebie zadbać, próbujesz coś zmienić, żebyś była zgrabna, ładna i atrakcyjna i nagle zdajesz sobie sprawę, że to nie Twój wygląd jest problemem, tylko burdel, którego inni narobili Ci w głowie.
— moje słowa okrążyły internet dwa razy. ~depresja
Reposted fromdepresja depresja
nieodwzajemnione

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

nieodwzajemnione

Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana.  Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt,  Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest.  Ja też to lubiłem. ”
— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlanni lanni viatobecontinued tobecontinued

March 03 2017

nieodwzajemnione
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl