Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

nieodwzajemnione
Reposted fromshakeme shakeme viadivi divi
nieodwzajemnione

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromlovvie lovvie viawishyouwerehere wishyouwerehere
nieodwzajemnione
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viatobecontinued tobecontinued

February 01 2020

nieodwzajemnione
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viadotkliwie dotkliwie
nieodwzajemnione
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaataga ataga
nieodwzajemnione

January 21 2020

nieodwzajemnione
nieodwzajemnione
nieodwzajemnione

January 19 2020

nieodwzajemnione
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
nieodwzajemnione
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
nieodwzajemnione
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka

January 08 2020

nieodwzajemnione
3361 3870 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
nieodwzajemnione
8112 28c6 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie

January 05 2020

nieodwzajemnione
Pamiętaj, że nie masz starać się, żeby ludzie cię lubili. To ty masz lubić ludzi.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait

December 19 2019

nieodwzajemnione
3580 739e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi

December 05 2019

nieodwzajemnione
3306 992b 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viael-kaktus el-kaktus

November 17 2019

nieodwzajemnione
2990 f583 500

November 16 2019

nieodwzajemnione
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”

October 04 2019

nieodwzajemnione
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl